Služby a produkty

Integrace dohledového systému

ÚspěšnÁ a účinnÁ integrace dohledového systému spočívá ve správné volbě nasazení jednotlivých monitorovacích nástrojů a jejich konkrétní nasazení na jednotlivá zařízení a služby, které tvoří celou ICT infrastrukturu. Vzhledem k různorodosti této struktury je nutné před vlastním nasazením provést vždy důkladnou analýzu a identifikovat potřebná kritická místa a stanovit správně co a jakou formou, pomocí měřitelných metrik bude sledováno. Dalším důležitým úkolem monitoringu je nepřetržitý sběr, analýza a srovnávání přijatých dat, které následně umožní proaktivně reagovat na jednotlivé trendy vývoje a předcházet tak vzniku větších závad a poruch.

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor