Služby a produkty

Správa ICT

Díky našim službám můžete získat značné finanční úspory (obvykle v rozmezí 10% - 30%) a také možnost se osvobodit od starostí souvisejících se zajištěním řádného chodu, údržbou a servisem ICT. V neposlední řadě se nemusíte starat o zajištění potřebné dostupnosti, zabezpečení odpovídající bezpečnosti ICT až po zálohování a archivaci dat.

S čím je třeba počítat před převzetím správy ICT?

Na počátku musejí být velmi pečlivě analyzovány všechny Vaše potřeby a musí být proveden detailní audit následně spravované ICT. Hlavním cílem je vytěžení potřebných dat pro předložení konkrétního návrhu na další zajištění zvýšení efektivnosti provozu ICT. Součástí tohoto návrhu je i zpracování koncepce rozvoje strategie ICT. Součástí tohoto auditu je i ověření stávajících licenčních a servisních smluv, popřípadě navržení změn, které vedou k větší efektivitě a optimalizaci nákladů. Po odsouhlasení navrhovaných změn a řešení dochází k postupnému přechodu na částečný či úplný outsourcing.

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor