Služby a produkty

Service Desk

ServiceDesk je hlavním a centrálním bodem pro primární kontakt s Vámi a jednotné řízení ICT tzv. SPOC (Single Point of Contact). Hlavní činností zmiňované služby, je zaznamenávání, spravování veškerých incidentů a servisních požadavků, které jsou Vámi zadány. Zde můžete nahlásit veškeré problémy a požadavky, které budou dále předány pověřeným osobám či týmům a Vám bude poskytnuto relevantní a přesné řešení či informace k daným požadavkům.

Základní charakteristika služby ServiceDesk

  • jednotné kontaktní místo a ověřování zákazníka
  • evidence a kontrola stavů veškerých případů především garantované doby odezvy
  • jasné vymezení problémů a priorit pro co nejefektivnější řešení
  • zrychlený proces řešení a kooperace s řešitelskými týmy
  • flexibilní provoz dle potřeb zákazníka
  • komunikační kanály: telefon, fax, e-mail, webové rozhraní
  • monitorování včasnosti reakce a řešení
  • první úroveň podpory vyškoleným operátorem pro vybrané SW produkty

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor