Služby a produkty

Revize elektrických spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů dle normy ČSN 331600 ed. 2

Naše společnost nabízí kromě služeb informačních technologií i pravidelné a mimořádné revize elektrických zařízení třídy E. Jedná se o spotřebiče pro administrativní činnosti dle normy ČSN 331600 ed. 2, která slouží k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem a snížení rizika vzniku požáru způsobeným těmito spotřebiči. Revize realizujeme v prostorách bez nebezpečí výbuchu a do napětí 1000V. K dispozici máme odborným personál (http://www.hts.cz/ticr-opravneni-k-provadeni-revizi), který zajistí správné, spolehlivé a bezpečné zapojení elektrických spotřebičů.

Revize elektrických zařízení je činnost, při které je kontrolován stav a bezpečnost elektrických zařízení. Tuto činnost může provozovat pouze revizní technik s platným osvědčením, udělovaným Technickou inspekcí České Republiky.

Výstupem takové kontroly je revizní zpráva.  Revizní zprávy patří mezi doklady vyžadovány při kontrolách Státního úřadu Inspekce práce a ze zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele zajištovat revize všech elektrických zařízení a tyto revizní zprávy uchovávat (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb a další vládní nařízení č. 101/2005 Sb., které se zabývají podrobnými požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.). V případě nedodržení těchto nařízení Vám může hrozit při kontrole Inspektorátem práce udělení sankce až do výše 2.000.000 korun (dle zákona 251/2005 Sb.)

Lhůty revizí a rozdělení spotřebičů do tříd:

Příklad spotřebičů, u kterých revize provádíme:

  • notebooky a jejich adaptéry, PC, monitory, různé druhy napájení, servery a síťová zařízení, lampičky, ventilátory, ruční nářadí, rychlovarné konvice, lednice a jiné kuchyňské spotřebiče, rádia..

Neprovádíme revize elektroinstalací (zásuvky, rozváděče, jističe atp..), strojních zařízení a zařízení s pevným připojením, nebo připojením třífázově.

Výchozí revize nových spotřebičů, které nejsou v provozu po dobu udávanou (viz. tabulka výše), se dle této normy nemusejí provádět, neboť dle zákona č. 102/2001Sb o obecné bezpečnosti výrobků je výrobce nebo dovozce povinen uvádět na trh pouze bezpečné výrobky, které odpovídají požadavkům zákona č.22/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů. U spotřebičů proto provádíme revize v rozsahu pravidelných a mimořádných revizí. Pouze u nových prodlužovacích přívodů a spotřebičů tř. ochrany I  je vhodné prověřit spojitost ochranného vodiče.

Postup při revizích:

Při provádění revizí se spotřebič nejprve zkontrolujeme vizuálně, zda už od pohledu nemá Váš spotřebič závady, které by odporovaly platným normám. Spotřebič se následně zapojí do měřicího zařízení, následuje měření hodnot a nakonec se provede zkouška chodu. Průměrná doba měření a zaznamenání hodnot se může lišit v závislosti na přístupu k zařízení, a zda se měření provádíme poprvé (zavedení do evidence), případně se jedná o revizi pravidelnou. Průměrná doba revize jednoho spotřebiče je zhruba 5-10 minut. Po ukončení revize se spotřebič opatří štítkem s čárovým kódem, který slouží k jeho jednoznačné identifikaci. Po ukončení revizí následně zpracujeme revizní zprávu.

Součástí revizní zprávy je celkové zhodnocení proběhnutých revizí a seznam spotřebičů s jejich dílčím zhodnocením v elektronické i papírové podobě. Dále provozovateli přikládáme elektronickou podobu kompletních protokolů pro každý spotřebič v elektronické podobě a databázi naměřených hodnot v datové formě. Tuto databázi lze otevřít pouze ve speciálním softwaru, přesto je vhodné, aby ji provozovatel uchovával, jelikož z ní lze vytisknout všechny potřebné protokoly.

Důležitá upozornění:

Při měření spotřebiče je nutné jej dočasně odpojit od napájení, v případě měření například síťových prvků je tedy důležité tuto činnost patřičně naplánovat!

Ceny revizí se odvíjejí dle typu zařízení a zda se do evidence zavádí poprvé (označení štítkem, zapsání informačních údajů o spotřebiči atd.) či se jedná už o námi revidované zařízení. Proto nelze přesně stanovit cenu pro různé druhy spotřebičů.

Cena za revize prodlužovacích přívodů je vyšší z důvodu časově náročnějšího měření.

 

V případě jakýchkoliv otázek či zaslání cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat na e-mailovou adresu: vymlatil@hts.cz


 

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSolitea