Služby a produkty

ITIL a jeho působení ve společnosti

ICT služby (služby informačních a komunikačních technologií) jsou podpůrné služby potřebné pro většinu důležitých firemních procesů. Pro správné fungování ICT služeb je nutné zvládnout bezchybné řízení technické a technologické infrastruktury informačních a komunikačních technologií. Řízení ICT služeb je souhrnně nazýváno odborným termínem IT service management (ITSM). Do ICT služeb, které poskytuje naše společnost, patří zajištění řízení jednotlivých okruhů infrastruktury až po řízení celé sítě a instalaci, konfiguraci všech koncových zařízení.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je soubor znalostí a zkušeností procesně orientovaného rámce pro řízení služeb informačních a komunikačních technologií. Tento soubor znalostí je spoluvytvářen pracovníky v oblasti IT z celého světa a vychází z jejich praktických zkušeností, skutečných modelů a situací a proto také ví nejlépe jak řídit a spravovat provoz IT a jak zajistit pro Vás kvalitní poskytování ICT služeb.

Celá koncepce řízení ICT služeb dle ITILv3 je postavena na modelu tzv. Demingova cyklu Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej  (Plan-Do-Check-Act).

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor