Služby a produkty

Monitoring ICT prostředí

Naše služba monitoring ICT prostředí Vám umožní permanentně sledovat a vyhodnocovat nadefinované prvky infrastruktury, jejich provoz, dostupnost, zátěž a výkon. Monitorování je prováděno pomocí SW nástrojů různých výrobců pro přímou kontrolu a evidenci formou pravidelných logů s informacemi a výstrahami. Tyto sebrané data jsou dále zpracovávány formou různých výstupů (např. reporty, vznik události a incidentů). Monitoringem sledujeme různé ukazatele, parametry s jejich definovanými mezními hodnotami, konkrétními metrikami dle zvolených parametrů, který si můžete zvolit dle Vašich potřeb a dle důležitosti.

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor