Služby a produkty

Systémová infrastruktura

Systémová infrastruktura navazuje úzce na hardwarovou infrastrukturu a rozšiřuje ji a doplňuje o odpovídající aplikační software. Do daného segmentu spadají již základní programy tedy operační systémy serverů, adresářové služby, řízení ukládání souborů a databází, poštovní a v neposlední řadě servery zajišťující zálohovací a archivační služby. Jako jednu z nejdůležitějších částí, mimo samotné aplikace zajišťující každodenní provoz, systémové infrastruktury považujeme vše okolo zajištění archivace a pravidelného zálohování a případné zajištění obnovy v souladu s plánem obnovy (Disasster Recovery Plane).

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor