Certifikáty

Časová razítka

Kvalifikovaná časová razítka

Časové razítko zajišťuje přiřazení aktuálního časového údaje k existujícím datům, informacím, souborům nebo událostem. Připojuje se tedy k dokumentům či datům, u kterých chceme mít v budoucnu možnost ověřit, že v této podobě existovaly před časem uvedeným v časovém razítku. Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy. Časová razítka jsou vydávána časovou autoritou na základě elektronické žádosti v normalizovaném tvaru, jejíž součástí je otisk dat (HASH), pro která má být kvalifikované časové razítko vystaveno. Pokud žádost obsahuje všechny požadované náležitosti, časová autorita vytvoří odpověď obsahující otisk dat, který byl součástí příslušné žádosti, doplněný o aktuální časový údaj a další potřebné parametry a zašle ji žadateli. Platnost kvalifikovaného časového razítka je 2,5 – 5 let.

Archivní kvalifikovaná časová razítka

Časové razítko je nástroj, který důvěryhodným způsobem zajišťuje přiřazení aktuálního časového údaje k existujícím datům, informacím, souborům nebo událostem, a to na základě důvěryhodného času odvozeného od UTC. Pro archivní kvalifikovaná časová razítka platí všechny předpoklady jako pro klasická časová razítka.

Doba, po kterou může spoléhající strana kvalifikované časové razítko ověřit, je omezena platností certifikátu, na kterém je založena elektronická značka certifikační autority, kterou je časové razítko označeno. Platnost elektronické značky činí zpravidla 3 roky. Platnost archivního kvalifikovaného časového razítka je 10 a více let.

Veškeré podrobné informace najdete v sekci kvalifikovaná časová razítka.
 

zdroj: www.ica.cz

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor