Certifikáty

Výdej certifikátů a rezervace

Společnost Hi-Tech Services, spol. s r.o. (HTS) není První certifikační autorita a.s. (I.CA), ale pouze její obchodní partner pro vydání/vystavení prvotních certifikátů v oblasti Jihomoravský kraj.
Z tohoto důvodu neposkytujeme poradenství ani HelpDesk a žádáme klienty, aby se s dotazy obraceli na odborné pracovníky společnosti I.CA.

K vydání prvotního certifikátu je nutná osobní návštěva RA, kvůli vytíženosti výdejního místa je nutná rezervace termínu návštěvy, bez rezervace není bohužel možné klienty přijmout. Před vystavením certifikátu budete vyzváni k předložení všech potřebných dokladů a čísla žádosti. 

Jak postupovat:

1. Na stránkách společnosti I.CA vytvořit žádost o certifikát.
Advokáti mají speciální podmínky pro výdej kvalifikovaných a komerčních certifikátů, podrobnější informace naleznete zde.

2. Online rezervace návštěvy RA
Jeden termín = vystavení certifikátu pro jednu osobu (není možné chodit skupinově). V případě, že dojdete skupinově bez předchozí domluvy, neobjednané osoby nebudou obslouženy.

3. Návštěva RA 
Na společnost HTS sídlící na adrese Hlinky 27 se dostavte s všemi potřebnými a platnými dokumenty a s číslem žádosti. Vygenerovaná žádost musí obsahovat přesné údaje shodné s doklady a ostatními dokumenty.
Seznam potřebných dokumentů/dokladů pro vystavení certifikátu najdete na stránkách společnosti I.CA. Dokumenty jako např. potvrzení o zaměstnaneckém poměru, či plná moc musí být opatřeny úředně ověřeným podpisem.
V případě obtíží můžeme klientům poskytnout pomoc, jedná se o placenou službu 400,- Kč vč. DPH/30 min, je potřeba domluvit předem (např. nové vygenerování žádosti za uživatele, asistence při instalaci certifikátu do koncového zařízení atd.) 

Prostory budovy, kde společnost sídlí, nejsou bezbariérové. V případě, že pro návštěvu pobočky, budete potřebovat pomoci, informujte nás o této skutečnoti předem, aby byla přítomna osoba, schopná vám nápomoci do schodů.

Vstup se zvířaty je zcela zakázán (výjimku představují asistenční psi).

Pokud dorazíte do budovy na kole, kolobežce či jiném dopravním prostředku, zanechte jej ve vstupní hale budovy, kde jej můžete uzamčít vlastními bezpečnostními prostředky. Není možné si tyto dopravní prostředky brát sebou do prostor společnosti.

Vstup osob, které jsou nemocné a mohly by nakazit naše zaměstnance, a tím uzavřít pobočku pro ostatní žadatele o certifikát, není možný. Prosíme tímto žadatele o certifikát, aby v případě nemoci, zrušili svou registraci a dostavili se pro výdej certifikátu v náhradním termínu. Pokud by přeložení termínu nebylo možné, informujte nás o své nemoci dopředu - nachystáme vhodné podmínky, aby se co nejvíce předešlo možnému přenosu nemoci. Zároveň prosíme, abyste v případě nemoci měli po celou dobu nasazenou ochranu úst a nosu.

4. Platební podmínky - výdej certifikátu je hrazen převodem na účet dle předané faktury s 10 denní splatností. Cena dle uveřejněného ceníku společnosti I.CA.

POTVRZENÍM REGISTRACE SOUHLASÍTE, ŽE JSTE SI VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE PŘEČETLI, SOUHLASÍTE S NIMI A BUDETE POSTUPOVAT V JEJICH SOULADU.

Prosíme dodržujte rezervované časy, jinak se Vám nebudeme moci věnovat. Děkujeme za pochopení.

 


ON-LINE Rezervace

Pobočka:
Termín:

22.09.2023
So
23.09.2023
Ne
24.09.2023
Po
25.09.2023
Út
26.09.2023
St
27.09.2023
Čt
28.09.2023
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
Další dny >

V rámci splnění své informační povinnosti plynoucí ze znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 Vás tímto správce, společnost Hi-Tech Services, spol. s r.o. se sídlem Hlinky 138/27, 603 00 Brno, IČO: 25507605, informuje, že tyto Vaše Vámi sdělené osobní údaje ve formuláři on-line rezervačního systému zpracovává pouze za účelem rezervace Vašich termínů návštěv k vydání elektronických certifikátů na naší provozovně. K tomuto účelu není nutné udělení Vašeho souhlasu, neboť právním základem pro zpracování je plnění smlouvy. Veškeré tyto Vámi zadané osobní údaje budou automaticky odstraněny z naší evidence, a to nejpozději po 10 dnech po uplynutí termínu Vaší rezervace a nebudou tak dále zpracovávány.

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor