Certifikáty

Výdej certifikátů a rezervace

Společnost Hi-Tech Services, spol. s r.o. (HTS) není První certifikační autorita a.s. (I.CA), ale pouze její obchodní partner pro vydání/vystavení prvotních certifikátů v oblasti Jihomoravský kraj.
Z tohoto důvodu neposkytujeme poradenství ani HelpDesk a žádáme klienty, aby se s dotazy obraceli na odborné pracovníky společnosti I.CA.

K vydání prvotního certifikátu je nutná osobní návštěva RA, kvůli vytíženosti výdejního místa je nutná rezervace termínu návštěvy, bez rezervace není bohužel možné klienty přijmout. Před vystavením certifikátu budete vyzváni k předložení všech potřebných dokladů a čísla žádosti. 

Jak postupovat:

1. Na stránkách společnosti I.CA vytvořit žádost o certifikát.
Advokáti mají speciální podmínky pro výdej kvalifikovaných a komerčních certifikátů, podrobnější informace naleznete zde.

2. Online rezervace návštěvy RA
Jeden termín = vystavení certifikátu pro jednu osobu (není možné chodit skupinově). V případě, že dojdete skupinově bez předchozí domluvy, neobjednané osoby nebudou obslouženy.

3. Návštěva RA 
Na společnost HTS sídlící na adrese Hlinky 27 se dostavte s všemi potřebnými a platnými dokumenty a s číslem žádosti. Vygenerovaná žádost musí obsahovat přesné údaje shodné s doklady a ostatními dokumenty.
Seznam potřebných dokumentů/dokladů pro vystavení certifikátu najdete na stránkách společnosti I.CA. Dokumenty jako např. potvrzení o zaměstnaneckém poměru, či plná moc musí být opatřeny úředně ověřeným podpisem.
V případě obtíží můžeme klientům poskytnout pomoc, jedná se o placenou službu 400,- Kč vč. DPH/30 min, je potřeba domluvit předem (např. nové vygenerování žádosti za uživatele, asistence při instalaci certifikátu do koncového zařízení atd.) 

4. Platební podmínky - výdej certifikátu je hrazen převodem na účet dle předané faktury s 10 denní splatností. Cena dle uveřejněného ceníku společnosti I.CA.

Prosíme dodržujte rezervované časy, jinak se Vám nebudeme moci věnovat. Děkujeme za pochopení.

 

S ohledem na situaci spojenou s COVID-19 pozastavuje naše pobočka vydávání certifikátů na dobu neurčitou. Pro vydání certifikátu využijte prosím služeb jiné pobočky.

Neobjednávejte se prosím pro vystavení certifikátu dříve než bude na stránkách uvedeno, že je naše pobočka opětovně vystavuje.


ON-LINE Rezervace

Pobočka:
Termín:
So
29.01.2022
Ne
30.01.2022
Po
31.01.2022
Út
01.02.2022
St
02.02.2022
Čt
03.02.2022

04.02.2022
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
Další dny >

V rámci splnění své informační povinnosti plynoucí ze znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 Vás tímto správce, společnost Hi-Tech Services, spol. s r.o. se sídlem Hlinky 138/27, 603 00 Brno, IČO: 25507605, informuje, že tyto Vaše Vámi sdělené osobní údaje ve formuláři on-line rezervačního systému zpracovává pouze za účelem rezervace Vašich termínů návštěv k vydání elektronických certifikátů na naší provozovně. K tomuto účelu není nutné udělení Vašeho souhlasu, neboť právním základem pro zpracování je plnění smlouvy. Veškeré tyto Vámi zadané osobní údaje budou automaticky odstraněny z naší evidence, a to nejpozději po 10 dnech po uplynutí termínu Vaší rezervace a nebudou tak dále zpracovávány.

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSolitea