Certifikáty

Výdej certifikátů a rezervace

Společnost Hi-Tech Services, spol. s r.o. (HTS) není První certifikační autorita a.s. (I.CA), ale pouze její obchodní partner pro vydání/vystavení prvotních certifikátů v oblasti Jihomoravský kraj.
Z tohoto důvodu neposkytujeme poradenství ani HelpDesk a žádáme klienty, aby se s dotazy obraceli na odborné pracovníky společnosti I.CA.

K vydání prvotního certifikátu je nutná osobní návštěva RA, kvůli vytíženosti výdejního místa je nutná rezervace termínu návštěvy, bez rezervace není bohužel možné klienty přijmout. Před vystavením certifikátu budete vyzváni k předložení všech potřebných dokladů a čísla žádosti. 

Jak postupovat:

1. Na stránkách společnosti I.CA vytvořit žádost o certifikát.
Advokáti mají speciální podmínky pro výdej kvalifikovaných a komerčních certifikátů, podrobnější informace naleznete zde.

2. Online rezervace návštěvy RA
Jeden termín = vystavení certifikátu pro jednu osobu (není možné chodit skupinově). V případě, že dojdete skupinově bez předchozí domluvy, neobjednané osoby nebudou obslouženy.

3. Návštěva RA 
Na společnost HTS sídlící na adrese Hlinky 27 se dostavte s všemi potřebnými a platnými dokumenty a s číslem žádosti. Vygenerovaná žádost musí obsahovat přesné údaje shodné s doklady a ostatními dokumenty.
Seznam potřebných dokumentů/dokladů pro vystavení certifikátu najdete na stránkách společnosti I.CA. Dokumenty jako např. potvrzení o zaměstnaneckém poměru, či plná moc musí být opatřeny úředně ověřeným podpisem.
V případě obtíží můžeme klientům poskytnout pomoc, jedná se o placenou službu 400,- Kč vč. DPH/30 min, je potřeba domluvit předem (např. nové vygenerování žádosti za uživatele, asistence při instalaci certifikátu do koncového zařízení atd.) 

4. Platební podmínky - výdej certifikátu je hrazen převodem na účet dle předané faktury s 10 denní splatností. Cena dle uveřejněného ceníku společnosti I.CA.

POTVRZENÍM REGISTRACE SOUHLASÍTE, ŽE JSTE SI VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE PŘEČETLI, SOUHLASÍTE S NIMI A BUDETE POSTUPOVAT V JEJICH SOULADU.

Prosíme dodržujte rezervované časy, jinak se Vám nebudeme moci věnovat. Děkujeme za pochopení.

 


ON-LINE Rezervace

Pobočka:
Termín:
Po
20.05.2024
Út
21.05.2024
St
22.05.2024
Čt
23.05.2024

24.05.2024
So
25.05.2024
Ne
26.05.2024
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
Další dny >

V rámci splnění své informační povinnosti plynoucí ze znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 Vás tímto správce, společnost Hi-Tech Services, spol. s r.o. se sídlem Hlinky 138/27, 603 00 Brno, IČO: 25507605, informuje, že tyto Vaše Vámi sdělené osobní údaje ve formuláři on-line rezervačního systému zpracovává pouze za účelem rezervace Vašich termínů návštěv k vydání elektronických certifikátů na naší provozovně. K tomuto účelu není nutné udělení Vašeho souhlasu, neboť právním základem pro zpracování je plnění smlouvy. Veškeré tyto Vámi zadané osobní údaje budou automaticky odstraněny z naší evidence, a to nejpozději po 10 dnech po uplynutí termínu Vaší rezervace a nebudou tak dále zpracovávány.

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor