Certifikáty

Dokumenty k získání komerčního serverového certifikátu

Pro vydání komerčních serverových certifikátů je při návštěvě registrační autority nutné předložit níže uvedené dokumenty :

  • Občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. obdobný doklad stejné právní váhy
  • Prohlášení o vlastnictví serveru, doménového jména apod.

V případě, že žádost obsahuje položku „O" - organizace, dokládá žadatel následující:

  • doložení existence společnosti (výpis z obchodního rejstříku*, živnostenský list, potvrzení Českého statistického úřadu o registraci a přidělení IČ.)
  • dokument opravňující k jednání za společnost – jmenovací listina jednatele.

Jednání v zastoupení
Pokud je žadatel o certifikát na registrační autoritě I.CA zastupován zmocněncem, musí být k výše uvedeným dokumentům doloženo:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas zmocněnce
  • doklad prokazující právo jednat jako zmocněnec;
  • originál, případně úředně ověřenou kopii občanského průkazu nebo cestovního pasu žadatele o certifikát (zmocnitele); upozorňujeme, že v ČR nelze pořizovat ověřené kopie osobních dokladů
  • další dokumenty dle typu certifikátu, viz výše

* Dokument nesmí být starší šesti měsíců; v případě společností zapsaných v Obchodním rejstříku ČR není nutné tento dokument předkládat (dokument je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, a je možné jej pořídit přímo na registrační autoritě I.CA).

zdroj: www.ica.cz

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor