Certifikáty

Jak požádat o následný certifikát?

21 a 7 dnů před vypršením platnosti stávajícího certifikátu, odesíláme na e-mail uvedený v certifikátu upozornění na blížící se ukončení platnosti Vašeho certifikátu. Obsahem tohoto e-mailu je URL odkaz, který Vám umožní elektronicky požádat o následný certifikát. Pomocí tohoto odkazu vytvoříte žádost o následný certifikát, který je automaticky zaslán do našeho systému. Pro podání žádosti o následný certifikát elektronickou cestou, musíte disponovat platným certifikátem, kterým je žádost při odeslání na certifikační autoritu podepsána. Certifikační autorita tímto ověří žadatele o následný certifikát a provede kontrolu naplnění položek certifikátu. Následný certifikát s daňovým dokladem je systémem zaslán na Váš e-mail po zaplacení proforma faktury, která je zasílána certifikační autoritou po zpracování žádosti o následný certifikát. K automatickému odeslání certifikátu dojde v momentě připsání platby ve prospěch našeho účtu. V e-mailové zprávě je i návod na instalaci následného certifikátu do PC nebo na čipovou kartu.

zdroj: www.ica.cz

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor