Certifikáty

Kvalifikovaný systémový certifikát

Kvalifikované systémové certifikáty tvoří samostatnou kategorii certifikátů odlišnou od kvalifikovaných certifikátů (bez přívlastku systémový). Tyto certifikáty jsou určeny k bezpečnému vytváření a ověřování elektronických značek.

Označujícím subjektem (tvůrcem elektronické značky) může být nejen fyzická osoba, ale i právnická osoba nebo orgán státní správy či samosprávy. Elektronickou značku je možno vytvářet automatizovaně (např. v elektronických podatelnách pro potvrzování doručení podání). Kvalifikovaný systémový certifikát slouží zejména pro automatizované systémy, které využívají technologii založenou na principech elektronického podpisu bez součinnosti konkrétní fyzické osoby (např. elektronická fakturace, hromadné zasílání e-mailů, doručenek e-podatelny apod.). Použití kvalifikovaného systémového certifikátu je v souladu s platnou legislativou vázáno na specializované hardwarové zařízení.

Kvalifikované systémové certifikáty, lze používat pro:

  • Vytváření elektronické značky
  • Ověřování elektronických značek
  • Bezpečné ověřování elektronických značek
  • Zajištění nepopiratelnosti (vazba mezi dokumentem a subjektem vytvářející elektronickou značku)

zdroj: www.ica.cz

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor