Certifikáty

Ostatní služby

OSTATNÍ SLUŽBY bez 21%DPH včetně 21% DPH

Výjezd Mobilní registrační autority HTS - MRA
Jednorázový poplatek za výjezd MRA zahrnující činnost související s vydáním certifikátů v max. rozsahu 5ti certifikátů. 

Cena nezahrnuje vlastní cenu vydaných certifikátů, instalaci a implementaci do programů na počítači zákazníka, HW bezpečných úložišť, zaškolení obsluhy.

3300,00 3993,00
Servisní práce pracovníka MRA na místě u zákazníka
Cena účtovaná v hodinové sazbě za práce na pracovišti zákazníka související s přípravou - konfigurací počítačů / NB pro používání vydaných certifikátů, instalaci potřebných či požadovaných programů a aplikací, zaškolení obsluhy atp.
991,00 1199,00

Dopravné při výjezdu mobilní registrační autority 
Cena za km k zákazníkovi a zpět

8,00 9,68
Cestovné
Cena za každou započatou hodinu pracovníka MRA při cestě k zákazníkovi a zpět
150,00 181,50

 

 

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor