Novinky

Obecné nařízení vstoupilo v účinnnost

25. května 2018 8:00

Jsme nyní všichni zavaleni množstvím protichůdných informací, výkladů a článků, jako například dnešní dva titulní články na IDNES.CZ a NOVINKY.CZ . Když si tyto články srovnáte zjistíte, že některé pasáže popisují stejné oblasti (například zasílání tzv. newsletterů), ale se zcela  rozdílným závěrem, nebo jsou napsány větou, která nemusí být lajkům zcela zřetelná. Tady by bylo například namístě, aby zaznělo velmi jednoduše, že když u Vaší společnosti někdo zakoupil zboží či službu, NEPOTŔEBUJETE žádný jeho souhlas s tím, abyste mu formou přímého marketingu, tedy i emailového sdělení, zasílali nabídky obdobného typu zboží či služeb. Je však třeba zdůraznit, že v případě, že tento zákazník vyjádří svůje nesouhlas se zasíláním takových sdělení, máte povinnost bezodkladně směrem k tomuto zákazníkovi tyto aktivity ukončit.

Souhlas se zasíláním marketingových sdělení potřebujete pouze v případech, kdy adresát není dosud Vaším zákazníkem a není to právnická osoba.

Takových mylných sdělení, co se nyní objevuje je opravdu spousty. Nenechejte se tímto vystrašit a v případě nejasností využijte možnosti dotázat se těch, kteří dané oblasti skutečně rozumí, nebo se podívejte na stránky www.uoou.cz , kde můžete také najít k některým oblastem vyjádření přímo Úřadu na ochranu osobních údajů.

Zdroj: Libor Novotný, Hi-Tech Services, spol. s r.o.

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor