Novinky

Upozornění na aktivní zneužívání zranitelnosti Microsoft Exchange Server - ProxyShell

Upozorňujeme na sérii závažných zranilteností postihující Microsoft Exchange Server 2013, 2016 a 2019. Zranitelné jsou všechny tyto servery, které nebyly aktualizované od dubna 2021 a jsou přístupné na portu 443.

  • CVE-2021-34473 - Vzdálené spuštění kódu skrze chybu ve zpracování požadavku
  • CVE-2021-34523 - Eskalace oprávnění skrze chybu v Exchange PowerShell Remoting
  • CVE-2021-31207 - Umožnění zápisu souboru na server a vzdálené spuštění kódu

Jednotlivé zranitelnosti již byly opraveny bezpečnostními aktualizacemi vydanými v dubnu (KB5001779 pro CVE-2021-34473 a CVE-2021-34523 ) a květnu (KB5003435 pro CVE-2021-31207). Zranitelnosti lze ovšem nově zneužít v jejich kombinaci k útoku zvaný ProxyShell, který byl v srpnu prezentován na konferenci BlackHat USA. Obdobně jako u série zranitelností ProxyLogon z března 2021 umožňuje tento útok nahrát na server webshell, přes který může útočník vzdáleně spouštět kód s nejvyšším oprávněním a zcela tak kompromitovat daný server.

Aktuálně již bylo zveřejněno několik dílčích kodů replikujících prezentovaný útok, a lze očekávat, že se následujících dnech objeví veřejně dostupné kompletní a sofistikovanější verze. Zranitelné systémy jsou aktuálně aktivně skenované a je zaznaměnána řada případů úspěšného zneužítí.

Dle vyhledávače Shodan se k 13.8.2021 zranitelnosti týkají 865 serverů v ČR.

Všem správcům dotčených systému doporučujeme bezodkladně nainstalovat poslední dostupné bezpečnostní aktualizace pro Exchange Server dle dokumentace Microsoft

Dále také doporučujeme prověřit indikátory potenciálního zneužítí:

  • POST requesty obsahující "/PowerShell/", "/autodiscover/autodiscover.json", "/mapi/nspi/ v IIS logu
  • přítomnost nelegitimních .ASPX souborů ve složce "C:\inetpub\wwwroot\aspnet_client" (dle informací často o velikost 265KB)

Vzor URL požíváné útočníky ke zneužití CVE-2021-34473. Uvedená e-mailová adresa v URL nemusí být platná a může se měnit:

hXXps://Exchange-server/autodiscover/autodiscover.json?@foo.com/mapi/nspi/?&Email=autodiscover/autodiscover.json%3F@foo.com

 

ZRANITELNÉ SYSTÉMY:

Systém/program: Exchange Server 2013, 2016, 2019
Zranitelná verze: 2013 CU 23 a nižší, 2016 CU 20 a nižší, 2019 CU 9 a nižší
Opravená verze: Security update KB5003435 a vyšší

Vektor zneužítí: Síť
Složtost útoku: Nízká
Vyžadovaná oprávnění: Žádná
Vyžadovaná interakce uživatele: Ne

Citováno dne 17.08.2021 z: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1739-upozorneni-na-aktivni-zneuzivani-zranitelnosti-microsoft-exchange-server-proxyshell/

MicrosoftFujitsuEpsonOKIZyXELSeyfor